Aktualności

LG Chem


05/06/2019

Występujemy w roli Generalnego Wykonawcy Zastępczego realizując:

1.            Demontaże istniejących elementów infrastruktury przemysłowej wraz z nawierzchniami drogowymi , konstrukcjami stalowymi oraz uzbrojeniem terenu.

2.            Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

3.            Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty , nasypy , podbudowy oraz frezowanie gruntu stabilizowanego cementem

4.            Roboty żelbetowe

a.            Doki rozładunkowe

b.            Rampy najazdowe

c.            Płyty żelbetowe

d.            Fundamenty dla urządzeń technologicznych oraz konstrukcji hali

5.            Ułożenie posadzki przemysłowej zbrojonej włóknem rozproszonym o pow. 4000m2

6.            Nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową  kategorii KR4

7.            Niwelacje terenu wraz z montażem kostki betonowej

8.            Dostawę i montaż systemu rozładunkowego – Podesty ruchome, bramy wjazdowe, fartuchy uszczelniające itp.

LG Chem LG Chem 2 LG Chem 3 

20190418 160312 20190418 160453 20190418 160526

20190418 160910 20190418 161813 20190418 161836Cermag Construction Sp. z o. o.