Rozbudowa bazy magazynowej zbóż w Błotnicy Strzeleckiej


29/05/2020

12 maja 2020r przystąpiliśmy to inwestycji realizowanej w systemie Generalnego Wykonawstwana podstawie własnego projektu wykonawczego.

W zakres prac wchodzi:

Dół technologiczny DT- 1, dół technologiczny DT- 2, fundament pod silos FSL 3,8, fundament pod silos FSL 6,7 szt.2, fundament pod silos, FSP 15,3 szt.2, fundament suszarni FTD 3- po aktualizacji, zbiornik gromadzenia odpadów stałych przy suszarni, przedłużenie dołu technologicznego, fundament pod estakadę, fundament PK, wykonanie obejścia kanalizacji, płyta pod zbiorniki na gaz, płyta pod kotłownię kontenerową , fundamenty czyszczalni, dodatkowe utwardzenie terenu, zbiornik gromadzenia odpadów stałych pod czyszczalnią, wykopy, roboty elektryczne -uziemienie do fundamentów, przyłącza elektryczne i wyłączniki oraz instalacja gazu płynnego.

Zakończenie prac planowane jest na koniec roku kalendarzowego. Już wkrótce podzielimy się z Wami pierwszymi zdjęciami z realizacji…

 Cermag Construction Sp. z o. o.