Aktualności

Salon Cermag w Łodzi


22/05/2019

Przebudowa dotyczy układu funkcjonalno - użytkowego i polega na:

- budowie wewnętrznej obudowanej i oddymianej klatki schodowej dla celów ewakuacyjnych,

- wykonaniu otworu w stropie istniejącym częściowo przekrytego szklaną kładką prowadzącą do nowo projektowanej windy. Przebicia zaprojektowano pomiędzy osiami G-H/13-14 budynku,

- budowie wewnętrznego dźwigu panoramicznego na krawędzi otworu w stropie,

- likwidacji istniejącej windy osobowej z jednoczesnym przekryciem powstałego otworu płytą żelbetową,

- zagospodarowaniu części powierzchni parteru na potrzeby barku bistro z zapleczem sanitarnym.

 

42 43 44 45   46Cermag Construction Sp. z o. o.