Inżynier Budowy (prace budowlano-wykończeniowe)


04/06/2019

Inżynier Budowy (prace budowlano-wykończeniowe)

Miejsce pracy: Wrocław, cała Polska


Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe

- min. 2-letnie doświadczenia zawodowe na stanowisku inżyniera budowy

- znajomość procedur oraz przepisów prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych

- bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office i AutoCad

- umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników

- zaangażowanie, dyspozycyjność i mobilność

- gotowość pracy w delegacji (teren całej Polski)

- prawo jazdy kat. B


Zakres obowiązków:

- wsparcie Kierownika Budowy/Kontraktu/Robót w zakresie koordynacji prac przy realizacji budowy, robót wykończeniowych

- udział w opracowywaniu technicznych, materiałowych i organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych,

- prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji związanej z budową

- pozyskiwanie dostawców, materiałów i podwykonawców

- nadzór nad realizacją robót w zakresie prac budowlanych i wykończeniowych

- przygotowanie harmonogramów i kosztorysów planowanych prac budowlanych i wykończeniowych

- weryfikacja postępu i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem

- przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji

- nadzór nad zgodnością prac z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi

- współpraca z przedstawicielami Inwestora i biurami projektowymi

Oferujemy:

- możliwość podnoszenia wiedzy w ramach szkoleń branżowych

- udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach

- atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania - w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki
- niezbędne narzędzia do pracy

- stabilność zatrudnienia
- rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
  3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
  6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)   prawo do przenoszenia danych;

e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
  2. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Cermag Construction Sp. z o. o.