Kosztorysant (prace budowlano-wykończeniowe)


04/06/2019

Kosztorysant (prace budowlano-wykończeniowe)

Miejsce pracy: Wrocław


Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

- analityczny umysł

- umiejętności negocjacyjne

- umiejętność współpracy w zespole

- dobra organizacja czasu pracy i samodzielność

- bardzo dobra znajomość MS Office i Autocad

- dodatkowym atutem będzie znajomość programu NORMA

- prawo jazdy kat. B

 

Opis stanowiska:

- analiza dokumentacji przetargowych

- wykonywanie przedmiarów i kalkulacji robót

- przygotowywanie oraz rozsyłanie zapytań ofertowych

- porównywanie i analizowanie ofert

- uczestnictwo w  negocjacjach cenowych

- udział w sporządzaniu budżetów ofertowych

- wsparcie zespołu w realizacji budów w zakresie kontroli kosztów

- wsparcie w zakresie realizacji i nadzoru zamówień

 

Oferujemy:

- możliwość podnoszenia wiedzy w ramach szkoleń branżowych

- udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach

- atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki
- niezbędne narzędzia do pracy

- stabilność zatrudnienia
- rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
  3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
  6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)   prawo do przenoszenia danych;

e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
  2. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Cermag Construction Sp. z o. o.